Dohalické ROZSVÍCENÍ aneb Adventní zastaveníčko 2015

baner-80x80_2015.jpg

Dohalické rozsvícení adventního stromu se konalo v sobotu 28.11.2015. Letos proběhla velká změna, rozsvěcoval se smrk u kostela na Dohaličkách. Byly vyslyšeny hlasy  volající po klidnějším místě stranou od silnice, která  na návsi v minulých letech rušila  klidný průběh i bezpečnost akce.      
O program se  opět postaraly šikovné děti ze ZŠ Dohalice, které  letos  ve velmi studeném větrném počasí opět nezklamaly a nadšeně zpívaly, hrál a recitovaly. Dorazila i žesťová skupina Vivat Famfara a zmrzlými prsty zahrála vánoční koledy.
Fungoval opět stánek s občerstvením u Jarošů a náš spolek prodával za příznivé ceny  balíčky s cukrovím, perníčky, pedigové zvonečky a ručně smaltované lžičky. Výtěžek z prodeje našich výrobků opět využijeme při pořádání akcí pro děti v příštím roce. Všem, kteří si naše výrobky zakoupili, děkujeme.
Poděkování míří  k těm, kteří se svými nápady a přispěním zasloužili o celou akci. Evě Kulhánkové za opětovné zastoupení Evy Janákové při výrobě nových postav do Betlému, tentokrát dvou králů. Ivetě Janďourkové za napečení perníčků, Romaně Strnadové za smaltované lžičky. Samozřejmě díky všem devatenácti  dohalickým pekařkám cukroví.
Letos nás bylo opět více než loni a balíčky byly nabité nejrůznějšími druhy. Konzumací obsahu balíčku si  tak návštěvníci mohli živě představit, jak chutnají Vánoce v dohalických domácnostech.  
Díky také patří Fandovi Petříkovi, Milanovi Kučerovi, Martinovi Janákovi a Marcelovi Brandovi  za velkou pomoc s přípravou zázemí celé akce. V  neposlední řadě děkujeme také obecnímu úřadu za finanční zajištění občerstvení a  zajištění osvětlení  smrku.

    Pevně věříme, že se opět za rok všichni ve zdraví sejdeme.